HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ KHẮC PHỤC LỖI UPS APC SURT100OXLI

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ KHẮC PHỤC LỖI UPS APC SURT100OXLI Đầu tiên để kiểm tra ups APC  này ta nhấn nút I trên mặt nạ Nhấn I 1s buông ra ta để máy chạy test thử , máy chạy kiểm tra về quạt , điện BUS nếu 5s sau máy không báo đỏ thì máy test OK , ta giữ nút O 3s để tắt...